Kontakt

Obecné dotazy a náměty k studijní specializaci „Moderní dějiny a multikulturní společnost“ pošlete prosím na následující adresu: info@multikulturalita.cz.

Středisko projektu se nachází na Historickém ústavě FF MU, Solniční 12, 602 00 Brno (2. patro, místnost A).

Korespondenční adresa

Obálka Centrum pro studium moderních dějin a multikulturní společnosti
Historický ústav FF MU
Arne Nováka 1
602 00  Brno

Pracovníci projektu

Jméno Funkce Kontakt
Muž Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. vedoucí projektu dvorak@phil.muni.cz
Muž Mgr. Jiří Němec, Ph.D. odborný asistent jirinemec@phil.muni.cz
Muž Mag. phil. Adrian Portmann-von Arburg, Ph.D. zahraniční lektor – odborný asistent arburg@phil.muni.cz
Muž PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. manažer projektu – odborný asistent v.stepanek@interier.com
Muž Mgr. Michal Schuster koordinátor projektu v Muzeu romské kultury historie@rommuz.cz
Muž Mgr. Jan Dvořák výzkumný pracovník 16684@mail.muni.cz
Žena Eva Homolová  administrátorka evah@phil.muni.cz
Žena Mgr. Dana Kalčíková administrátorka projektu dana.kalcikova@centrum.cz

Externí spolupracovníci

Jméno Mateřská instituce Kontakt
Muž Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. Historický ústav AV ČR – pobočka Brno friedl@hiu.cas.cz
Muž Mgr. David Kovařík, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – pobočka Brno kovarik.d@seznam.cz
Muž Mgr. Martin Markel, Ph.D. Historický ústav FF MU 5903@mail.muni.cz
Muž Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
matej.spurny@seznam.cz
Žena Mgr. Sandra Kreisslová, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze Sandra.Kreisslova@seznam.cz

Tým