Diplomové práce

Témata

Studenti zapsaní do studijní specializace „Moderní dějiny a multikulturní společnost“ si mohou vybrat z široké škály navržených témat diplomních prací. Zpravidla nabízí každý vyučující několik okruhů témat, v jejichž rámci jsou dále specifikovány konkrétní otázky. Při konkrétní volbě, která získá definitivní podobu během konzultačních hodin, se bere v maximální míře ohled na představy studenta.

Přehled navržených témat

Adrian Portmann-von Arburg PDF ikona Témata DP - Portmann-von Arburg.pdf
Jiří Němec PDF ikona Témata DP - Nemec.pdf
Tomáš Dvořák PDF ikona Témata DP - Dvořák.pdf
Václav Štěpánek PDF ikona Témata DP - Stepanek.pdf
Michal Schuster PDF ikona Témata DP - Schuster.pdf
Jiří Friedl PDF ikona Témata DP - Friedl.pdf
Jan Dvořák PDF ikona Témata DP - J. Dvořák.pdf