Externí odkazy

Spřátelené instituce a projekty

Muzeum romské kultury (Brno)

www.rommuz.cz

Antikomplex, o.s., Hnutí proti xenofobii (Praha)

www.antikomplex.cz

Centrum občanského vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně

www.obcanskevzdelavani.cz

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz

Moderní dějiny, vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky

www.moderni-dejiny.cz

Romano džaniben, jediné odborné periodikum v České republice, které se systematicky věnuje jazyku, historii a kultuře Romů v nejširším slova smyslu

www.dzaniben.cz

Paměť národa, rozsáhlá webová expozice svědectví pamětníků 20. století pocházejících z území českých zemí

www.pametnaroda.cz

Post bellum, o.s., nezávislé sdružení novinářů a historiků orientující se hlavně na projekty oral history

www.postbellum.cz

Centrum vizuální historie Malach (Praha)

ufal.mff.cuni.cz/cvhm

Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

www.coh.usd.cas.cz/cs

Mezikulturní dialog, portál sloužící především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání, zaměření na téma mezikulturního dialogu a řešení cílů migrační a integrační politiky v ČR

www.mezikulturnidialog.cz

VÝCHODOEVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM (EEECC) je českou obecně prospěšnou společností, jejíž náplní je boj s xenofobií a etnocentrizmem formou vzdělávání a uměleckých aktivit. EEECC oslovuje a sdružuje zájemce z Evropy i z ostatního světa, kterým se dostává možnost seznámit se přímo v terénu s problematikou tzv. peacebuildingu a zejména s jeho praktickou stránkou.

www.eeecc.org

Česká asociace orální historie, o.s.

www.oralhistory.cz

Pracoviště Orální historie - soudobých dějin, FHS UK

www.fhs.cuni.cz/ohsd