Odborná praxe

Praxe v Muzeu romské kultury

Jde o účast studentů při práci se sbírkovými fondy Muzea romské kultury (Fond písemného materiálu, nesbírkový Fond kopií archivních materiálů, Fond sebedokumentace, Fond textilu, Fond řemesel, profesí a zaměstnání, Fond šperků a cenin, Fond ohlasů kultury romské v kultuře majoritní, Fond plakátu a pozvánek, Fond romského obydlí, vybavení a interiéru, Fond výtvarného umění, Audiofond a fond hudebních nástrojů, Fotofond), konkrétně např. o třídění, inventarizaci, evidenci v programu DEMUS, digitalizaci apod. Studenti se dále mohou podílet na přípravě či realizaci vzdělávacích programů pro školy či veřejnost nebo na systematickém vyhledávání a zpracování písemných dokumentů pro potřeby budování fondů Muzea romské kultury, resp. spolupracovat při řešení výzkumných úkolů této instituce formou kvalifikačních prací. Muzeum romské kultury poskytne studentům podporu při studiu vlastních sbírek archivního materiálu a jeho pracovníci odpovídající konzultace. Studenti se také mohou zapojit do práce v muzejní knihovně či spisovně, případně spolupracovat na přípravě rozličných muzejních akcí: pietních aktů, výstav, vernisáží, přednášek, koncertů, sochařských sympozií atd.

Minimální délka jedné stáže v Muzeu romské kultury, včetně samostatně vykonávané práce, je 40 hodin. Její náplň a rozvrh lze upravit podle individuálních potřeb studentů prostřednictvím domluvy s historikem Mgr. Michalem Schusterem. Praxi je třeba absolvovat v semestru, kdy si studenti zapíší předmět Dějiny a kultura Romů a odborná praxe.

Zde lze stáhnout PPT ikona prezentaci ve formátu Powerpoint.

Rešerše archiválií mimo Brno

V případě, že součástí praxe bude provádění rešerší, resp. fotografování archiválií v rámci České republiky mimo Brno, budou účastníkům praxe hrazeny náklady na dopravu.