Skripta a studijní materiály

Skripta

Skripta představují základní studijní příručky pro tři povinné kurzy, zabývající se problematikou, ke které neexistuje dostatečné množství běžně dostupné literatury. Jde o základní příručky k dějinám a současnému vývoji teorie multikultury a multikulturní výchovy, o přehled vývoje multikulturních reálií balkánských států a o cizojazyčný (německý) přehled k tématu přistěhovalectví a vzniku multikulturní společnosti v zemích západní Evropy od první světové války.

Studijní materiály

Studijní materiály k jednotlivým kurzům představují převážně textové, ale i obrazové a mapové dokumenty určené k přímému využití ve výuce podle potřeb jednotlivých kurzů. Splňují v podstatě roli readerů obsahujících výběr odborných textů převzatých z relevantní literatury i ukázky historických pramenů a svým obsahem ilustrují a dále rozšiřují faktografické přehledy v odpovídajících skriptech.

Část obsahu skript a studijních materiálů je přeložena z původních jazyků do češtiny. Většinou se jedná o zvlášť zásadní texty. Obě formy učebných materiálů poslouží v budoucnosti také při realizaci e-learningu.

Přístupnost

Skripta a studijní materiály jsou pro studenty přístupné ve formě souborů PDF v Informačním systému (IS) Masarykovy univerzity (rubrika „Studijní materiály / Učební materiály“). Studenti zapsaní do jednotlivých povinných předmětů obdrží uvedená skripta bezplatně i v tištěné a svázané podobě.