Co nabízíme

Zlepšení uplatnitelnosti absolventů

Odborná praxe; rozvoj klíčových a profesně přenositelných dovedností v oblasti jazykové, komunikační, tvůrčí a ICT; specializace na problematiku s perspektivou dalšího rozvoje podporovaného Evropskou unií.

Internacionalizaci studia

Zavedení cizího jazyka do výuky; hostovské přednášky zahraničních expertů; zahraniční exkurze; orientace v dotačním a grantovém prostředí západní Evropy.

Interdisciplinární rámec

Účast odborníků z jiných oborů (primárně etnologie, sociologie, politologie a balkanistiky) na výuce a v rámci hostovských přednášek a veřejných diskusních panelů.

Studijní opory

Skripta a studijní materiály (readery) ve formě PDF, zvlášť vypracované pro potřeby této studijní specializace; nabídka témat a vedení kvalifikačních prací (seminárních a diplomových) v návaznosti na individuální zájem studujícího a odbornou praxi.

Modernizaci výuky

Týmová diskusní výuka dvou nebo více vyučujících; jednorázové přednášky domácích i zahraničních odborníků; e-learning.

Zahraniční exkurze

Každoroční výpravy po stopách multikulturní reality a jejího dědictví na Moravě, v Polsku, Rakousku, Maďarsku, Německu, na Slovensku a na Balkáně, subvencované v rámci projektu.

Certifikát o absolvování specializačního studia

Doklad o absolvování studia podpořeného Evropskou unií.

OPVK certifikát OPVK výpis předmětů