Jednotlivé předměty

Předměty nabízené v rámci studijní specializace „Moderní dějiny a multikulturní společnost“ se dělí na předměty povinné (s kódem HIA) a na předměty volitelné (s kódem HIB).

Aktuální anotace, sylaby a seznamy základní literatury k jednotlivým předmětům jsou volně přístupné v Informačním systému (IS) MU. Níže se uvádí též registrační kód předmětu.

1. Povinné předměty

Multikulturní společnost a dějepisectví. Historie, teorie, koncepty a kontroverze

Jiří Němec, HIA261

Dřívější a současné vnímání multikulturní společnosti; vysvětlení stěžejních pojmů (multikulturalismus, multikultura, multikulturní versus interkulturní); různé roviny vztahu multikultura – dějiny; možnosti poznávání problémů multikultury z historické perspektivy; dějiny multikultury a multikulturní dějiny; základy multikulturní výchovy.

Immigration und Multikulturalität im Westen Europas seit Ende des 1. Weltkriegs

Adrian Portmann-von Arburg, HIA262

Multikulturní aspekty dějin západoevropských společností; pojetí národa a menšin; dědictví kolonialismu; přistěhovalectví; tradice a současnost řešení problémů multikulturního soužití. Kurz se koná v německém jazyce.

Dějiny Balkánu od roku 1944

Václav Štěpánek, HIA259

Nejnovější dějiny jihovýchodní Evropy jako laboratoře multikulturního soužití a konfliktů; kulturní, geografické a jazykové reálie balkánských národů; dějiny tzv. východní otázky.

Multikulturní dědictví českých zemí

Tomáš Dvořák, HIA263

Dějiny kulturní a etnické rozmanitosti českých zemí ve 20. století a jejího zániku.

Dějiny a kultura Romů a odborná praxe

Michal Schuster a kol., HIA260

Kurz se skládá z odborné praxe v Muzeu romské kultury a přednáškového cyklu k dějinám a kultuře Romů.

2. Volitelné předměty

Následující výčet není úplný a bude průběžně aktualizován.

 

Od rakouských Němců k Němcům sudetským

Martin Markel, HIB0274

Češi a Němci v českých zemích v letech 1935–1950 I. Základy politického a sociálního vývoje

Adrian Portmann-von Arburg, HIB0441

Češi a Němci v českých zemích v letech 1935–1950 II. Mikrosondy do forem soužití a individuálních osudů

Adrian Portmann-von Arburg, David Kovařík, HIB0441II

Těšínsko ve 20. století

Jiří Friedl, HIB0450

Němci, „cikáni“ a reemigranti v poválečném pohraničí (1945–1960). Alternativní pohled na počátky diktatury KSČ

Matěj Spurný, HIB0444

Otázka kosovská. Minulost, současnost, budoucnost

Václav Štěpánek, HIB0292

Přistěhovalecké společnosti západní Evropy od roku 1945 – seminář

Adrian Portmann-von Arburg, HIB0448

Soužití a konflikt v textech světové a české historiografie

Jiří Němec, HIB0449

Etnické konflikty

Sandra Kreisslová, HIB0443

Dějiny nucených migrací

Tomáš Dvořák, HIB0447

Formy a možnosti zkoumání multikulturality ve starších dějinách. Teorie kultury a kulturní okruhy v raném novověku

Jan Dvořák