Mám zájem. Jak se do studia zapíšu?

Zájemci o studium nabízené specializace magisterského studia oborů „Historie“ a „Učitelství historie pro střední školy“ si po splnění běžných podmínek při zápisu do Informačního systému MU jednoduše zvolí studijní specializaci „Moderní dějiny a multikulturní společnost“ a zaregistrují si předměty příslušející k této studijní specializaci, které jsou nabízeny v nadcházejícím semestru (přehled předmětů).

Informační semináře

V závěrečné fázi semestru bude pro zájemce o studium uspořádán informační seminář, který je volně přístupný. Přesný termín konání bude uveden na těchto webových stránkách v rubrice „Aktuality“. Stávající studenti se o konání semináře dozvědí také prostřednictvím hromadného e-mailu a plakátů či letáků.

Informační leták

Všechny důležité informace ke studijní specializaci „Moderní dějiny a multikulturní společnost“ obsahuje dvoustránkový informační leták.