Struktura studia

Studijní specializace „Moderní dějiny a multikulturní společnost“ je navázána na magisterské studium oborů „Historie“ nebo „Učitelství historie pro střední školy“ akreditovaných na HÚ FF MU. Vedle toho jsou jednotlivé předměty otevřené i studentům jiných oborů, a to podle daných volných kapacit.

PDF ikona Obecné informace k magisterskému studiu na HÚ FF MU

Osu specializovaného studia tvoří pět předmětů. Model studia a kreditní zátěž jsou stejné jako u ostatních specializací, které magisterské studium historie nabízí. Přehled podává následující tabulka:

Počet kreditů
  Diplomové Nediplomové
Předměty studijní specializace 24 24
Moderní dějepisectví 6 6
Semináře k magisterské diplomové práci I, II / Seminář k magisterské oborové práci 15 + 15 10
Magisterská diplomová práce / Magisterská oborová práce 0 0
Výběrové kurzy oboru historie (kódy HIB) 8 8
Světový jazyk 2 2
Celkem 70 50

Předpokládá se, že část povinného počtu výběrových kurzů si posluchači zapíší také z nabídky nové studijní specializace, která je před každým semestrem upřesňována v Informačním systému (IS) MU. Základní škála kurzů je opakovaně vypisována v ročním rytmu, studium v nabízené specializaci lze však zahájit v jarním i podzimním semestru počínaje jarním semestrem 2011.