Hostovské přednášky a diskusní semináře

Každý semestr se budou konat zpravidla jedna až dvě hostovské přednášky zahraničních a tuzemských odborníků a dále jedna diskusní beseda. Tyto akce se většinou uspořádají v prostorách MU. Jsou určeny nejen studentům dané specializace, ale i všem ostatním zájemcům, mimo jiné z řad širší veřejnosti.

Termíny a témata příštích přednášek a diskusních panelů najdete v Aktualitách.

Seznam uskutečněných přednášek

16. dubna 2012

Přednáška s titulem Problematika „etnické indiference“ a její reflexe z pozice evropské etnologie pronesl PD Dr. Petr Lozoviuk (Institut für Sächsische Landesgeschichte und Volkskunde v Drážďanech, Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni) 16. dubna 2012 v Zasedací místnosti děkanátu FF MU. Na velmi zajímavou přednášku navázala živá diskuze s účastníky akce.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

 

12. ledna 2012

Etnoložka Jana Nosková, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR) hovořila 12. ledna 2012 o svém aktuálním výzkumu týkajícím se česko-německého soužití v meziválečném Brně ve vzpomínkách jeho bývalých německých obyvatel. Přes konání přednášky během zkouškového období byla akce velmi dobře navštívená.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

 

15. prosince 2011

Přednáška Benjamina Frommera (Northwestern University, Evanston/Chicago) o retribuci v poválečném Československu se věnovala tzv. proviněním proti národní cti. Host se zaměřoval zejména na problematiku interetnických vztahů a fenomén změnu národnosti mezi obyvateli českých zemí ve 30. a 40. letech 20. století.

Titul přednášky: "Dostal jsem Malý dekret". Tzv. malé ryby v sítích poválečné retribuce

 

obrázek obrázek obrázek obrázek

 

7. dubna 2011

Prof. Dr. Catherine Horel (Université de Paris – I)
Les villes multiculturelles de l’empire des Habsbourg 1880–1914
[Multikulturní města Habsburské říše 1880–1914]

 

Hostující přednáška Prof. Dr. Catherine Horel z Paříže o vybraných, „středněvelkých“ multikulturních městech v závěrečné fázi Habsburské monarchie

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

 

Seznam diskusních seminářů

21. března 2012

Pod titulem "Multietnické dědictví Vojenské hranice" se konal 21. března 2012 další diskusní seminář v rámci naší studijní specializace. Na základě dokumentárního filmu Michala Pavláska "Pod tíhou hroznů čas se sklání. Z minulosti Čechů a Němců v srbském Banátě" diskutovali o soužití Srbů, Charvátů, Němců, Maďarů, Slováků, Rumunů, Čechů a dalších národností na etnicky nejpestřejším území jihovýchodní Evropy za války, v době komunismu i postkomunismu prof. dr. Gero Fischer, doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc., PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Mgr. Michal Pavlásek a doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

 

24. listopadu 2011

Diskusní seminář se konal pod titulem "Mohou multikulturní teorie a multikulturní politiky ohrožovat otevřenou, pluralitní společnost?“. Pozvaní panelisté byli: prof. Jiří Hanuš (FF MU) doc. Csaba Szaló (FSS MU), PhDr. Don Sparling, B.A. (FF MU),Mgr. Daniela Dvořáková (MZLU), Mgr. Pavel Košák (Člověk v tísni, o.p.s.).

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

 

Informační seminář

Na začátku každého nového semestru se koná informační seminář pro zájemce o studijní specializaci „Moderní dějiny a multikulturní společnost“. Zde zveřejňujeme několik fotografií k informačnímu semináři, který se konal 21. února 2012 v Zasedací místnosti děkanátu FF MU.

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek