Knihy nakoupené v rámci projektu

Nová studijní specializace „Moderní dějiny a multikulturní společnost“ se zabývá tématy, která dosud v českém (univerzitním) prostředí nebyla dostatečně zpracována. I z toho důvodu dosud v českých knihovnách chyběla příslušná odborná literatura, která pochází z valné části ze zahraničí. V rámci projektu se průběžně doplňuje fond knihovny Historického ústavu FF MU knihami, jejichž studium je pro absolvování naší studijní specializace nezbytné. Nakoupené knihy je možno si standardně vypůjčit v knihovně katedry (nacházejí se v regálech místnosti „A“ v ulici Solniční 12 v Brně (2. poschodí).

Seznamy realizovaných knižních akvizic