Práce našich studentů

Zde budou na přání studentů postupně zpřístupněny některé seminární práce, jež vznikly v rámci studijní specializace „Moderní dějiny a multikulturní společnost“.

Diplomové práce (obhájené i neobhájené) jsou volně přístupné ke stažení ve formátech DOC a PDF v Informačním systému MU nebo na celostátním serveru vysokoškolských závěrečných prací www.theses.cz.